Betingelser

Lejebetingelser

Nedenstående indeholder information for alt personale, som har berøring med det lejede - du bør derfor minimum informere personale, som håndterer opdækning, opvask og servering.
Vi forsøger ved modtagelse fra udlejninger at kontrollere, servicen er rengjort og poleret, så det umiddelbart kan stilles på bordet ved næste udlejning. Men i sidste ende er det dig som lejer, som sørger for at næste lejer får en tilfredsstillende oplevelse ved at leje service! Derfor beder vi dig venligst, om at gøre en dyd ud af at aflevere servicen fuldstændig rengjort og efterkontrolleret af dig som lejer!

Reklamationer:

Du bør som lejer, i egen interesse, kontrollere det lejede ved modtagelsen. Eventuelle reklamationer skal meddeles umiddelbart efter modtagelsen, senest samme dag og senest inden ibrugtagen. Al reklamation herefter, anses for værende uberettiget. Evt. reklamationer kan kun udføres i dagtimerne mandag–fredag fra kl. 09:00–17:00 og lørdag fra kl. 9.00-12.00. Henvendelse skal ske på telefon 98 51 19 19.

Lejeperiode:

Udlejningsprisen dækker én gangs brug på én dag. Hvor det er muligt (og hvor det i mellemtiden ikke udlejes til anden side), kan det lejede afhentes hverdagen før brugsdato. Her er dog undtaget enkelte lejeemner, som kun udlejes pr. 1 døgn. Lejeperioden er maksimal 3 dage. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidig, opkræves leje for fornyet lejeperiode på 3 dage. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode, det beror hos kunden.

Betaling, depositum, erstatningspligt og refundering:

Betaling er netto kontant, senest inden modtagelse af de lejede varer, hvis andet ikke er aftalt. Der opkræves et depositum ved lejen, og størrelsen afhænger af det lejede. Depositum tilbagebetales ved returnering af det lejede i rengjort og ubeskadiget stand. Lejer hæfter for det udlejede ved brand, tyveri samt enhver skade, der måtte ske i lejeperioden. Eventuelle mangler eller beskadigelser af de lejede varer erstattes af lejer i henhold til prisliste, som forefindes i forretningen.
Der gælder særlige betingelser ved indløsning af gavekort. Brug af gavekort skal oplyses ved bestilling og kan ikke kombineres med andre rabatter og varer specielt hjemskaffet til dit brug.

Forsikring - en ekstra sikkerhed for dig:

Vort porcelæn, borde, stole, o.l. har en normal stor brudstyrke, og kan til enhver tid holde til almindeligt brug. På din bestilling er oplyst en obligatorisk forsikring på 5 % af lejeværdien. Ved forsikring dækkes for uheld ved almindelig brug, eks. et glas eller tallerken som ved uheld tabes på et stengulv og splintres. Alt som ved uheld går itu, skal returneres til os (overholdes dette ikke - uanset årsag - opkræves der for bortkomst af det manglede). Forsikringen dækker ikke ved vold og vandalisme, samt anden skødesløs omgang. Benyt derfor materiellet til en god fest, men med tanke på at emnet skal returneres i hel og uskadet stand.
 
Rengøring, beskyttelse og alm. god opførsel:

Ved returnering skal alt skinne – uden undtagelse! Alle effekter skal returneres i rengjort og poleret stand, med mindre andet er aftalt. Snavset returservice, herunder kalkpletter og diverse upolerede emner, vil blive rengjort for lejers regning jf. prisliste, som forefindes i forretning. Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt eller regn og skal behandles anstændigt. Der må ikke bruges tegnestifter, tape, klipsemaskine eller lign. på borde og stole. Fyrfadslys må ikke stille direkte på bordene. Alle lysestager skal være rengjort for stearin. Service skal pakkes og returneres i den medfølgende emballage. Forudse uheld: Stå ikke på borde og stole! Er der optræk til vindstød eller blæst, bør du i egen interesse nedpakke parasoller og fjerne lette løse emner!

Opvask:

Har du bestilt opvaskeservice, skal servicen blot skylles af. Glassene bedes venligst være tømt for væske, og de stilles på hovedet i medfølgende opvaskebakker!

Transport og Levering:

Du er velkommen til selv at afhente og returnere det lejede, når dette foregår i en overdækket vogn/trailer (rengjort, støv og vandtæt). Vi leverer/afhenter gerne for dig ved kantsten, hvor transport beregnes efter omfang og afstand. Ved ventetid samt opbæring fra kantsten, beregnes tillæg. Lejer er garant for forsvarlige adgangsveje for kassebiler, trailer og lastvogne. Oplyste tidspunkt for levering/afhentning, er udelukkende anslået tidspunkter (+/- 1 time).

Med ønske om at jeres forberedelser ender i et godt arrangement!
 
 
Ny EU-lovgivning pr. 9. januar 2016 "Oplysning om klagemuligheder"
En klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos os, kan sammen med vores mail adresse festshop@festshop.dk
indgives til:  
- Har du fast bopæl i Danmark: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via  www.forbrug.dk.
- Har du fast bopæl i udlandet kan du bruge: http://ec.europa.eu/odr
Har du en utilfredsstillende oplevelse, vil vi i modsætning til EU-lovgivningen, til en hver tid opfordre dig til at tage kontakt til os, så at vi bliver bekendt med problemet og dets omfang, så vi kan lære af din oplevelse og så vi sammen kan finde en løsning.
 
 
 
 
 
 
Woods - Ren service Festshop.dk er en del af